องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๖

    เอกสารประกอบ

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์