องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๔ / ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๔ / ๒๕๕๖

    เอกสารประกอบ

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๔ / ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์