องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๗

    เอกสารประกอบ

ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่๒ / ๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์