องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติิชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]23
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]157
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]110
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]164
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 เม.ย. 2565 ]157
6 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 25 เม.ย. 2565 ]153
7 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 เม.ย. 2565 ]149
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 24 ม.ค. 2563 ]237
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]205