องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิตืการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]11
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำตุลาคม 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]10
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]11
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำ มกราคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]13
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]11
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]17
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]151
8 สถิติผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]147
9 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]97
10 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพ ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]183
11 สถิติขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]225
12 สถิติผู้ขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]226
13 สถิติการชำระภาษี ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]221
14 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]182
15 สถิติการให้บริการประชาชน [ 19 มิ.ย. 2562 ]233