องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือน กันยายน 2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]5
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) [ 1 ก.ย. 2566 ]4
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) [ 1 ส.ค. 2566 ]4
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]5
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) [ 1 มิ.ย. 2566 ]7
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ (ประจำเดือนเมษยน 2566) [ 1 พ.ค. 2566 ]5
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]61
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]53
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำ มกราคม 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]56
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]51
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]53
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำตุลาคม 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]46
15 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]201
16 สถิติผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]191
17 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]140
18 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพ ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]222
19 สถิติขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]265
20 สถิติผู้ขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]263
 
หน้า 1|2