องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิตืการให้บริการ


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำตุลาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำตุลาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์