องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิตืการให้บริการ


สถิติการชำระภาษี ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการชำระภาษี ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์