องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์