องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายใน ปค.6 ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]30
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตรวจสอบภายใน) อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]9
3 แผนตรวจสอบภายนใน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 ธ.ค. 2565 ]34
4 อนุมัตแผนการตรวจสอบภายใน ปี 2566 [ 30 ธ.ค. 2565 ]29
5 กฏบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]44
6 รายงานการควบคุมภายในฯ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]36
7 รายงานการควบคุมภายในฯ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]37
8 รายงานการควบคุมภายในฯ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]37
9 รายงานการควบคุมภายในฯ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]36