องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ (กองช่าง) [ 1 เม.ย. 2567 ]14
2 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชน [ 1 เม.ย. 2567 ]16
3 คู่มือประชาชน การให้บริการ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2567 ]12
4 คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียน [ 23 มิ.ย. 2566 ]48
5 คูมือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย อบต.ขามสมบูรณ์ [ 12 เม.ย. 2566 ]50
6 คูมือสำหรับประชาชน ขออนุญาตก่อสร้าง อบต.ขามสมบูรณ์ [ 12 เม.ย. 2566 ]55
7 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 23 มี.ค. 2566 ]49
8 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 20 เม.ย. 2565 ]135
9 คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 เม.ย. 2565 ]165
10 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 21 ก.ค. 2558 ]280