องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


การบริการขั้นพื้นฐาน

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง
จำนวน 11 สาย
- บึง,หนอง,สระน้ำและอื่น ๆ
จำนวน 25  แห่ง
- บ่อบาดาลและบ่อโยก
จำนวน 12 แห่ง