องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง
จำนวน 11 สาย
- บึง,หนอง,สระน้ำและอื่น ๆ
จำนวน 25  แห่ง
- บ่อบาดาลและบ่อโยก
จำนวน 12 แห่ง