องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 31 พ.ค. 2566 ]5
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6เดือน [ 31 พ.ค. 2566 ]6
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]18
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]14
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]18
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]111
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]123
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]110
9 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2563 ]175
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2563 ]180
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]177
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]168