องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คูมือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2567 ]0
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานสารบรรณ) อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]51
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตรวจสอบภายใน) อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]8
4 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 10 มิ.ย. 2563 ]226