องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายการสินค้าที่น่าสนใจของชุมชน หรือ SMEs : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพัฒนา
 
รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด หมายเหตุ 
   ผ้าไหมสีพื้น

   
ผ้าไหมสีพื้นสวย สีไม่ตก ผ้าไม่หด ลวดลายทันสมัย กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มเลี้ยงไหมทำด้วยตัวเอง(OTOP)   ปริมาณการผลิต 120 ผืนต่อเดือน.. 
   ผ้าไหมมัดหมี่

   
ผ้าไหมพื้นเมือง ผ้าไหมมัดหมี่ (OTOP)
ราคาขายส่ง 300 บาท/เมตร
ราคาขายปลีก 350 บาท/เมตร 
ปริมาณการผลิต 120 ผืน/เดือน.. 
   ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพื้น
     
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพื้น ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก (3150)
มผช. : 17(1)/2546 
 
   ผ้าคลุมไหล่

    
ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 300400524903)

 


มผช. : 17(1)/2546 

ภาพจากการคัดสรร OPC 2552 ระดับ..