องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]20
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]14
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]8
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]7
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]8
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]12
9 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนมีนาคม65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]111
10 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนกุมภาพันธ์65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]115
11 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนมกราคม65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]109
12 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]95
13 ประกาศผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]102
14 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนธันวาคม64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]110
15 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนพฤศจิกายน64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]103
16 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนตุลาคม64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]98
17 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) [ 8 มิ.ย. 2563 ]229
18 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษจิกายน 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 22 ธ.ค. 2559 ]181
19 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 18 พ.ย. 2559 ]247
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 นายอำเภอ [ 18 พ.ย. 2559 ]187
 
หน้า 1|2|3|4