องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนมีนาคม65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]30
2 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนกุมภาพันธ์65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]29
3 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนมกราคม65)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]29
4 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]26
5 ประกาศผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]28
6 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนธันวาคม64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]30
7 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนพฤศจิกายน64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]26
8 ประกาศผลการจัดหาพัสดุ(เดือนตุลาคม64)ประจำปีงบประมาณ2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]28
9 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) [ 8 มิ.ย. 2563 ]119
10 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษจิกายน 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 22 ธ.ค. 2559 ]110
11 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 18 พ.ย. 2559 ]122
12 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 นายอำเภอ [ 18 พ.ย. 2559 ]115
13 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 นายอำเภอ [ 11 ต.ค. 2559 ]122
14 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 11 ต.ค. 2559 ]103
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 นายอำเภอ [ 15 ก.ย. 2559 ]116
16 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 15 ก.ย. 2559 ]109
17 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 นายอำเภอ [ 18 ส.ค. 2559 ]112
18 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 นายอำเภอ [ 21 ก.ค. 2559 ]117
19 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 21 ก.ค. 2559 ]120
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 นายอำเภอ [ 16 มิ.ย. 2559 ]117
 
หน้า 1|2|3