องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์