องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

    เอกสารประกอบ

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์