องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์