องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ [ 25 ก.ย. 2558 ]132
142 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2558 ]137
143 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.ย. 2558 ]127
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจในตำแหน่งผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ 24 ก.พ. 2558 ]159
145 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด [ 12 ก.พ. 2558 ]131
146 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ก.พ. 2558 ]165
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]133
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]155
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]128
150 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]157
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]135
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]158
153 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2556 [ 17 ธ.ค. 2555 ]157
154 เอกสารแนบภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 ธ.ค. 2555 ]130
155 เอกสารแนบภาษีป้าย [ 17 ธ.ค. 2555 ]131
156 เอกสารแนบภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ธ.ค. 2555 ]133
157 ขั้นต้อนการเสียภาษี [ 17 ธ.ค. 2555 ]129
158 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือน ประจำปี 2556 [ 17 ธ.ค. 2555 ]136
159 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 [ 11 ธ.ค. 2555 ]129
160 รายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 19 ต.ค. 2555 ]136
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9