องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร “การทำปุ๋ยน้ำ” องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ส.ค. 2565 ]44
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]5
23 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]5
24 บัณชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]8
25 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]4
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]4
27 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]6
28 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]4
29 ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.ค. 2565 ]4
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]4
31 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]5
32 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]4
33 ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 พ.ค. 2565 ]5
34 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]4
35 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]4
36 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 เม.ย. 2565 ]155
37 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]4
38 ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 25 มี.ค. 2565 ]211
39 ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2565 ]4
40 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]5
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11