องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6 [ 22 ม.ค. 2559 ]265
102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่3 [ 22 ม.ค. 2559 ]216
103 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำพร้อมเทคอนกรีตทิศใต้บ้านใหม่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 [ 18 ม.ค. 2559 ]194
104 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ สายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 18 ม.ค. 2559 ]238
105 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ สายเลียบคลองทิศใต้บ้านใหม่ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 [ 18 ม.ค. 2559 ]212
106 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายสี่แยกศาลากลางบ้าน บ้านหนองสพะเดา หมู่ที่ 11 [ 25 ธ.ค. 2558 ]169
107 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทิศตะวันตกถึงบ้านนายพันธ์ บ้านพะงาดเหนอพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 25 ธ.ค. 2558 ]208
108 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายพะงาดเหนือถึงแยกบ้านหนองสะเดา บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 22 ธ.ค. 2558 ]231
109 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 [ 22 ธ.ค. 2558 ]258
110 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 10 พ.ย. 2558 ]165
111 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านขาม-บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]165
112 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะหนิด หมู่ที่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]171
113 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]238
114 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]165
115 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่10 [ 13 ก.ค. 2558 ]176
116 ประกาศสอยราคาก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี [ 22 มิ.ย. 2558 ]162
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาขุดขยายสระหนองกก หมู่ที่๙ [ 16 มี.ค. 2558 ]169
118 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2557 ]211
119 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิส์ (e-Auction) [ 22 ต.ค. 2557 ]230
120 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนเคปซิล สายบ้านมะคำ - บุ้งตะครอง หมู่ที่7 [ 17 ต.ค. 2557 ]164
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7