องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านขาม-บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]130
102 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตะหนิด หมู่ที่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]134
103 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]173
104 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) [ 5 ต.ค. 2558 ]134
105 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่10 [ 13 ก.ค. 2558 ]143
106 ประกาศสอยราคาก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี [ 22 มิ.ย. 2558 ]130
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาขุดขยายสระหนองกก หมู่ที่๙ [ 16 มี.ค. 2558 ]138
108 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2557 ]150
109 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิส์ (e-Auction) [ 22 ต.ค. 2557 ]147
110 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนเคปซิล สายบ้านมะคำ - บุ้งตะครอง หมู่ที่7 [ 17 ต.ค. 2557 ]130
111 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ การจ้างทำโครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านขาม หมู่ที่๑ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2557 ]133
112 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๗ การจ้างทำโครงการสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทิศใต้ บ้านตะหนอด หมู่ที่6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2557 ]163
113 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสระแดงถึงคลองสามและสายวัดดอนเจดีย์ บ้านโคกพะงาด [ 1 เม.ย. 2557 ]124
114 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศาลปู่ตา-สุดเขตไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่๔ [ 1 เม.ย. 2557 ]135
115 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าวัดบุ่งตะครอง บ้านบุ่งตะครอง ม.๘ [ 1 เม.ย. 2557 ]207
116 สอบราคราจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสารภีบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ [ 1 เม.ย. 2557 ]130
117 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองตะไก้ บ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่๑๒ [ 1 เม.ย. 2557 ]133
118 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเสียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐ [ 1 เม.ย. 2557 ]127
119 ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 มี.ค. 2557 ]158
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 18 ต.ค. 2555 ]136
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7