องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลาง คสล.ม.12 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]158
82 ราคากลาง ม.6 [ 7 มี.ค. 2559 ]142
83 ราคากลาง ม.13 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]132
84 ราคากลาง ม.13 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]132
85 ราคากลางม.9 คสล. [ 7 มี.ค. 2559 ]140
86 ราคากลาง คสล ม.5 จ่ายขาด [ 3 มี.ค. 2559 ]156
87 ราคากลางลูกรัง ม.2 [ 19 ก.พ. 2559 ]158
88 ราคากลางลูกรัง ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]129
89 ราคากลางหินคลุก ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]136
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมูบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่10 [ 22 ม.ค. 2559 ]156
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6 [ 22 ม.ค. 2559 ]196
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่3 [ 22 ม.ค. 2559 ]154
93 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำพร้อมเทคอนกรีตทิศใต้บ้านใหม่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 [ 18 ม.ค. 2559 ]132
94 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ สายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 18 ม.ค. 2559 ]159
95 ราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ สายเลียบคลองทิศใต้บ้านใหม่ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 [ 18 ม.ค. 2559 ]151
96 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายสี่แยกศาลากลางบ้าน บ้านหนองสพะเดา หมู่ที่ 11 [ 25 ธ.ค. 2558 ]129
97 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทิศตะวันตกถึงบ้านนายพันธ์ บ้านพะงาดเหนอพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 25 ธ.ค. 2558 ]152
98 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายพะงาดเหนือถึงแยกบ้านหนองสะเดา บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 22 ธ.ค. 2558 ]159
99 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 [ 22 ธ.ค. 2558 ]186
100 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 10 พ.ย. 2558 ]128
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7