องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลาง ม.7 จ่ายขาด [ 15 มี.ค. 2559 ]158
82 ราคากลาง ม.9 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]144
83 ราคากลาง ม.9 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]194
84 ราคากลางถนนดิน ม.7 [ 15 มี.ค. 2559 ]214
85 ราคากลาง คสล ม.8 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]201
86 ราคากลาง คสล. ม.8 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]148
87 ราคากลาง คสล.ม.4 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]201
88 ราคากลาง คสล.ม.10 [ 7 มี.ค. 2559 ]150
89 ราคากลาง คสล.ม.12 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]198
90 ราคากลาง ม.6 [ 7 มี.ค. 2559 ]193
91 ราคากลาง ม.13 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]155
92 ราคากลาง ม.13 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]148
93 ราคากลางม.9 คสล. [ 7 มี.ค. 2559 ]159
94 ราคากลาง คสล ม.5 จ่ายขาด [ 3 มี.ค. 2559 ]199
95 ราคากลางลูกรัง ม.2 [ 19 ก.พ. 2559 ]207
96 ราคากลางลูกรัง ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]142
97 ราคากลางหินคลุก ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]156
98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมูบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่10 [ 22 ม.ค. 2559 ]203
99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6 [ 22 ม.ค. 2559 ]243
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่3 [ 22 ม.ค. 2559 ]197
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7