องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตันสน บ้านขาม หมู่ที่ 1 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]216
62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองสะแกพัฒนา ไปบ้านบุ่งตะคลอง(ต่อจากสายเดิม) บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]229
63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]217
64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสุดเขตเสาไฟ บ้านโจด หมู่ที่ 4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 30 ก.ค. 2560 ]258
65 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]267
66 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านพ่อหุ่น ไกลกลาง บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]230
67 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านนางสุบิน ฉิมนอก ไปสามแยกบ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]221
68 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองสะเดาทิศตะวันตก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 12 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]159
69 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
[ 6 ม.ค. 2560 ]220
70 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 6 ม.ค. 2560 ]232
71 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง แล้วบดทับ) บ้านสระหลวง หมู่ที่3 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]184
72 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง แล้วบดทับ) บ้านตะหนอด หมู่ที่6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]161
73 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง) แล้วบดทับ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2559 ]173
74 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังและซ่อมแซม/ปรับรื้อ แล้วบดทับ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2559 ]220
75 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดิน บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2559 ]232
76 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดินเสริมลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2559 ]238
77 ราคากลาง ม.7 ลูกรัง [ 19 พ.ค. 2559 ]169
78 ราคากลาง ม.1 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]171
79 ราคากลาง ม.2 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]181
80 ราคากลาง ม.5 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]168
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7