องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง แล้วบดทับ) บ้านสระหลวง หมู่ที่3 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]138
62 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง แล้วบดทับ) บ้านตะหนอด หมู่ที่6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]130
63 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง) แล้วบดทับ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2559 ]137
64 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังและซ่อมแซม/ปรับรื้อ แล้วบดทับ บ้านขาม หมู่ที่1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2559 ]160
65 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดิน บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2559 ]158
66 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงถมดินเสริมลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2559 ]179
67 ราคากลาง ม.7 ลูกรัง [ 19 พ.ค. 2559 ]133
68 ราคากลาง ม.1 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]137
69 ราคากลาง ม.2 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]145
70 ราคากลาง ม.5 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]129
71 ราคากลาง ม.6 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]162
72 ราคากลาง ม.7 ข้อบัญญัติ [ 15 มี.ค. 2559 ]134
73 ราคากลาง ม.7 จ่ายขาด [ 15 มี.ค. 2559 ]139
74 ราคากลาง ม.9 ลูกรัง [ 15 มี.ค. 2559 ]122
75 ราคากลาง ม.9 วางท่อ [ 15 มี.ค. 2559 ]150
76 ราคากลางถนนดิน ม.7 [ 15 มี.ค. 2559 ]156
77 ราคากลาง คสล ม.8 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]158
78 ราคากลาง คสล. ม.8 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]129
79 ราคากลาง คสล.ม.4 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]160
80 ราคากลาง คสล.ม.10 [ 7 มี.ค. 2559 ]132
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7