องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]124
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]155
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]155
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดท่อฝั่งกลบขยะ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ก.ย. 2560 ]144
45 ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2560 ]128
46 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]137
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]149
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำประปา-ทางแยกด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]155
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรัง บ้านโจด หมู่ที่4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]128
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 8 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]148
51 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตันสน บ้านขาม หมู่ที่ 1 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]158
52 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองสะแกพัฒนา ไปบ้านบุ่งตะคลอง(ต่อจากสายเดิม) บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]168
53 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]156
54 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสุดเขตเสาไฟ บ้านโจด หมู่ที่ 4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 30 ก.ค. 2560 ]187
55 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]189
56 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านพ่อหุ่น ไกลกลาง บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]159
57 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านนางสุบิน ฉิมนอก ไปสามแยกบ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]164
58 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองสะเดาทิศตะวันตก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 12 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]127
59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
[ 6 ม.ค. 2560 ]164
60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 6 ม.ค. 2560 ]164
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7