องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก [ 24 ม.ค. 2561 ]216
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิมลูกรัง) แล้วบดทับจำนวน 2 สาย บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2560 ]171
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]202
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]197
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ้านสี่เหลี่ยม บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]148
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุดไปเขตการไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่ 4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]200
47 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประชาดุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]274
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]175
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]141
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]196
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]194
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดท่อฝั่งกลบขยะ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ก.ย. 2560 ]177
53 ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2560 ]149
54 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]153
55 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]215
56 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำประปา-ทางแยกด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]199
57 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรัง บ้านโจด หมู่ที่4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]148
58 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 8 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]168
59 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตันสน บ้านขาม หมู่ที่ 1 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]200
60 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองสะแกพัฒนา ไปบ้านบุ่งตะคลอง(ต่อจากสายเดิม) บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]211
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7