องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลาง(ถนนลาดยางสายจากทางเข้าบ้านขาม-โรงเรียนบ้านตะหนอดม.1บ้านขาม)งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]227
22 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโกรกพัฒนา-บ้านสระหลวง บ้านโกรกพัฒนาม.9(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ64) [ 19 ก.พ. 2564 ]235
23 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโกรกพัฒนา-บ้านสระหลวง ม.9 [ 1 ก.พ. 2564 ]184
24 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.๒สาย บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ [ 11 ก.ย. 2563 ]270
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 [ 14 เม.ย. 2563 ]259
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ 12 [ 14 เม.ย. 2563 ]243
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]237
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 [ 12 พ.ย. 2561 ]360
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา [ 14 ก.ย. 2561 ]243
30 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]210
31 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]250
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก ถึงบ้านบุ่งตะครอง (จากหน้าบ้านนางแผง กุนอก ถึงหน้าบ้านนายมนัส ภาครฉิม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2561 ]244
33 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศตะวันตกถึงเขตตำบลดอนใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ขามสมบรูณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]233
34 โครงการขุดลอกเหมืองดินสาธารณะ หมู่ที่6 บ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]233
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก-บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]272
36 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกลางทุ่งตะวันหมู่ที่ 12 [ 22 พ.ค. 2561 ]221
37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่3 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]221
38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่13 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]173
39 โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]210
40 ประกาศราคากลาง ม.๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]156
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7