องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา [ 14 ก.ย. 2561 ]193
22 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]181
23 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]201
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก ถึงบ้านบุ่งตะครอง (จากหน้าบ้านนางแผง กุนอก ถึงหน้าบ้านนายมนัส ภาครฉิม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2561 ]196
25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศตะวันตกถึงเขตตำบลดอนใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ขามสมบรูณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]184
26 โครงการขุดลอกเหมืองดินสาธารณะ หมู่ที่6 บ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]191
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก-บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]211
28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกลางทุ่งตะวันหมู่ที่ 12 [ 22 พ.ค. 2561 ]173
29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่3 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]172
30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่13 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]153
31 โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]168
32 ประกาศราคากลาง ม.๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]142
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก [ 24 ม.ค. 2561 ]177
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิมลูกรัง) แล้วบดทับจำนวน 2 สาย บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2560 ]150
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]161
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]158
37 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ้านสี่เหลี่ยม บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]131
38 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุดไปเขตการไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่ 4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]156
39 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประชาดุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]205
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]146
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7