องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานและติดตามผลแผน
การปรับลดกระบวนงานบริการ
การจัดการองค์ความรู้
แผนการจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ สป.สช.
การยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำรถน้ำเอนกประสงค์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไปหมู่บ้านเพื่อ (ซ่อมไฟส่องสว่า...
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ...
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให...
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้...
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้...
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด...
  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป...
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้