องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้าย...
   

วันพุทธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแดง ชุดกลาง นายกอบต.ขามสมบูรณ์พร้อมคณะผู้บริ...

  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๐
   

วันพุทธที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนั...

  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒
   

วันจันทร์ที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพ...

  ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ ๕
   

วันพุทธที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนั...

 
 
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์

 

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26