องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานและติดตามผลแผน
การปรับลดกระบวนงานบริการ
การจัดการองค์ความรู้
แผนการจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ สป.สช.
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559
           เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์      ได้จัดการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559   เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผ...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิ...
  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ...
  พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระจุลจอมเกล้...
  โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู...
  Big Cleaning Day ประจำปี 2559
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนต...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารพนักงาน ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสา...
  โครงการพ่นยุงเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.