องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบวัสดุสิ่งก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย
   

นายแดง  ชุดกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.และข้าราช...

  โครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ...
   

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพน...

  ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโ...
   

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพน...

  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือด...
   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกแดง  ชุดกลาง พร้อมด้วยพนักงานข้าร...

 
 
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์

 

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26