องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ก.ค. 2557 ]
2 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ก.ค. 2557 ]
3 คำร้องทั่วไป [ 1 ก.ค. 2557 ]
4 แบบแสดงรายการที่ดิน [ 17 ธ.ค. 2555 ]
5 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน [ 17 ธ.ค. 2555 ]
6 แบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 17 ธ.ค. 2555 ]
7 แบบแสดงรายการโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ธ.ค. 2555 ]
8 คำขออนุญาตก่อสร้าง [ 20 ต.ค. 2554 ]
9 คำร้องทั่วไป [ 20 ต.ค. 2554 ]
10 โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF [ 19 ต.ค. 2554 ]