องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 5]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 6]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2021-04-28][ผู้อ่าน 8]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดต้นไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโกรกพัฒนา ม.9[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 9]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 9]
 
  ฉีดพ่นยาป้องกันโควิด-19[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟฟ้าซ่องสว่าง หมู่ที่2[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 16]
 
  ดับเพลิงบ้านหนองสะเดา หมู่ที่.11[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 28]
 
  ติดตั้งหอกระจายข่าววัดบ้านพะงาด หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 19]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 6[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15