องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 [ 14 เม.ย. 2563 ]16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 14 เม.ย. 2563 ]15
3 แนวทางและวิธีการปฏิบัติ สำหรับการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามมาตรการการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 9 เม.ย. 2563 ]14
4 คำร้องขอจดทะเบียนพานิชย์ [ 9 เม.ย. 2563 ]15
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์ [ 12 พ.ย. 2562 ]41
6 โครงการอบรมอาชีพ [ 10 มิ.ย. 2562 ]45
7 แผ่นพับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]45
8 10 วิธีหลีกหนียาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]44
9 สร้างสุขให้ที่ทำงานไร้ยาเสพติด(แผ่นพับ) [ 2 ม.ค. 2562 ]42
10 ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 2 ม.ค. 2562 ]42
11 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน [ 2 ม.ค. 2562 ]42
12 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเสือกสรรเป็นพนักงาน [ 7 ส.ค. 2561 ]32
13 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2561 ]40
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มิ.ย. 2561 ]40
15 ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2561 ]42
16 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง [ 1 มิ.ย. 2561 ]39
17 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 12 ธ.ค. 2560 ]42
18 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย [ 10 เม.ย. 2560 ]42
19 คู่มือสำหรับประชาชนในการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 23 มี.ค. 2560 ]44
20 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 สตง [ 21 ต.ค. 2559 ]33
 
หน้า 1|2|3