องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย [ 10 เม.ย. 2560 ]
2 คู่มือสำหรับประชาชนในการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 23 มี.ค. 2560 ]
3 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 สตง [ 21 ต.ค. 2559 ]
4 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ [ 25 ก.ย. 2558 ]
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2558 ]
6 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.ย. 2558 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจในตำแหน่งผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ 24 ก.พ. 2558 ]
8 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด [ 12 ก.พ. 2558 ]
9 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ก.พ. 2558 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2|3