องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และชุมชน/องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านอีเมล democinnovation@gmail.com หรือทางไปรณีย์ไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร       ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2560