องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลาง ม.๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก [ 24 ม.ค. 2561 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิมลูกรัง) แล้วบดทับจำนวน 2 สาย บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2560 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ้านสี่เหลี่ยม บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุดไปเขตการไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่ 4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประชาดุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9