องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 [ 12 พ.ย. 2561 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา [ 14 ก.ย. 2561 ]
3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]
4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก ถึงบ้านบุ่งตะครอง (จากหน้าบ้านนางแผง กุนอก ถึงหน้าบ้านนายมนัส ภาครฉิม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2561 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศตะวันตกถึงเขตตำบลดอนใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ขามสมบรูณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]
7 โครงการขุดลอกเหมืองดินสาธารณะ หมู่ที่6 บ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก-บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกลางทุ่งตะวันหมู่ที่ 12 [ 22 พ.ค. 2561 ]
10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่3 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11