องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


พนักงาน อบต. และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก อบต. พนักงาน อบต. และน้องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ดูแล สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการ พร้อมทั้งได้ตรวจสุขภาพตรวจวัดความดันเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-12
2024-04-11