องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20