องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุข ได้ออกพ่นหมกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับโรงเรียนในเขตตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18