องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่่ อบต. ขามสมบูรณ์ ลงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ 12 จำนวน 3 จุด 6หลอด 

2024-06-21
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14