องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ระงับเหตุไฟไหม้


 วัน เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม  2566 ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าอ้อย หมู่12 เจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ เข้าทำการระงับเพลิงไหม้ เรียบร้อย 

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15