องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ระงับเหตุไฟไหม้


 วัน เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม  2566 ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าอ้อย หมู่12 เจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ เข้าทำการระงับเพลิงไหม้ เรียบร้อย 

2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16