องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "การนวดแผนไทย"


วันศุกร์  ที่ 10 มีนาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "นวดแผนไทย" ประจำปี 2565

2024-06-21
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14