องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "การนวดแผนไทย"


วันศุกร์  ที่ 10 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "นวดแผนไทย" ประจำปี 2566

2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-29