องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต. ได้มอบหมายให้นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. นางสาวศิริวรรณ  ฉิมนอก นางสุภาวดี สีหา  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะคร้อ  
 

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15