องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 พนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลขาามสบูรณ๋ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา จำนวน 2 จุด 4 หลอด 
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18