องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 พนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลขาามสบูรณ๋ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา จำนวน 2 จุด 4 หลอด 
 

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21