องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายองอาจ ขอศรีกลาง นาย อบต ได้มอบหมายให้นายสมยศ ลาภสมบูณ์ยิ่ง รองนายก นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก นางศศิธร ภักดีแก้ว เลขานุการนายก พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ ปลัด อบต  พร้อมด้วย ส.อบต. และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนหน้าธนาคารออมสิน อำเภอคง และวางพวงมาลา ณ โรงเรียนเมืองคง

 

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21