องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายก อบต. นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก อบต. นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และ ส.อบต. ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วม  จำนวนทั้งสิ้น 48 หลังคาเรือน 

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-12
2024-04-11