องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายก อบต. นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก อบต. นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และ ส.อบต. ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วม  จำนวนทั้งสิ้น 48 หลังคาเรือน 

2023-03-21
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-28