องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2565


วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

2022-10-31
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-07
2022-10-04
2022-09-30
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21