องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 28 กรกฎาคม 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก เลขาธิการนายก พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เข้าร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพราะเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 28 กรกฎาคม 2565

2022-09-26
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-11