องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์


วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 
 นางสาวอุษา คำวงพะเนา จพน.ประมงชำนาญงาน นายทรงพล ชมด่านกลาง ปลัดอำเภอประจำตำบล นางสุภาวดี พิมพ์เจริญวงศ์ ผอ.รพ.สต.ขามสมบูรณ์ ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ศพด.ขามสมบูรณ์ รับการตรวจประเมินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์ 
 

2022-08-05
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-11