องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9


วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ ที่ 9 จำนวน 2 หลอด 

2022-08-05
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-11