องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


เปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์


วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้เปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้แก่ประชาชน  บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

2022-07-06
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-29
2022-06-27
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-07
2022-04-04
2022-04-04