องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว


วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2565  นางศศิธร  ภักดีแก้ว (เลขานุการนายก อบต.) มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันตนกลุ่มเสียง ให้กับ บ้านโคกพะงาด หมู่2 จำนวน 4 ชุด (4 ครัวเรือน)  บ้านโนนสีฟัน หมู่ 5 จำนวน 1ชุด 
 

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20