องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวจากสถานกาารณ์โควิด -19 บ้านมะค่า หมู่ที่ 7


วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำโดยท่านเลขาศศิธร ภักดีแก้ว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัวจากสถานการณ์โควิด ม.7 บ้านมะค่า จำนวน 4 ราย 
 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18