องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3


วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านสระหลวง  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18