องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. [ 21 เม.ย. 2566 ]17
2 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. [ 21 เม.ย. 2566 ]16
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. [ 21 เม.ย. 2566 ]15
4 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]36
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]23
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.ขามสมบูรณ์ [ 7 เม.ย. 2566 ]20